Velkommen til et univers, hvor en mand er en mand og en kvinde er en kvinde.

Eller sagt på en anden måde: Hvor den ene påtager sig fører-rollen, mens den anden påtager sit følger-rollen.

Begge køn kan påtage sig begge roller, når blot en betingelse er opfyldt: Ingen blander sig i hinandens roller under dansen. Kun fokus på at udfylde sin egen rolle så godt som muligt til glæde for hinanden og det fælles projekt - DANSEN.


Tilbage